D.A.V Public School, Gurgaon. Class XI-E (2008-09)

MansiVishalDeepanshuRahulHarshRohitSouvikDeepanshuDheerajAbhijeetShivamRohitSourabhRajatUjjawalSaketNaveenDevRahulPushkarBhaskarNehaShaluFarhanaAnkitJyotiSahanaHarshittaMahewashRahulVasavAkshayShikhaVaishaliShrutiAarzooTanuMrs NitiKritikaEkta ChahalEkta ChahalMs NitiEkta Chahal
BHOLE BHALE DIKHNE WALE SAB SHAITAN ...
... JITNE BAHAR UTNE HE DHARTEE KE ANDAR


Roll over the cursor of the mouse at the face to get the respective names

Copyright @ 2009:GURERA_brothers